خانه غول‌های اندیشه

غول‌های اندیشه

غول‌های اندیشه بخشی است که درآن به بررسی زندگی و دیدگاه‌های متفکران و شکل‌دهندگان حوزه مدیریت می‌پردازیم.