خانه گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (خارجی در مقابل داخلی) اکتشاف و بهره‌برداری از طریق منابع داخلی در برابر منابع خارجی

اکتشاف و بهره‌برداری از طریق منابع داخلی در برابر منابع خارجی

نیاز برای منابع خارجی تکنولوژی منبع: لئونارد (1998)

اکتشاف و بهره‌برداری از طریق منابع داخلی در برابر منابع خارجی

به این مقاله امتیاز دهید.

نیاز برای منابع خارجی تکنولوژی منبع: لئونارد (1998)