تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری به ما کمک می کند درکی بهتر نسبت به آنها و نحوه مدیریتشان بدست آوریم. در چهارمین قسمت بررسی استراتژی از رویکرد دوسوتوانی سازمانی به تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری خواهیم پرداخت. با هارمه همراه باشید.

 • دوسوتوانی سازمانی چیست؟
 • تاریخچه دوسوتوانی
 • اکتشاف در مقابل بهره برداری
 • تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری
 • برخی مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری
 • مفاهیم دیگر مرتبط با دوسوتوانی
 • گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (خارجی در مقابل داخلی)
 • گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی ( متوالی در مقابل موازی)
 • گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (معماری/ساختاری در مقابل زمینه‌ای/متنی/بافتی)
 • گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (رفتار مدیریت ارشد سازمان)
 • اکتشاف، بهره‌برداری و مدیریت تکنولوژی
 • اکتشاف، بهره‌برداری و نوآوری باز
 • منبع یابی تکنولوژی
 • انتقال‌های اکتشاف و بهره‌برداری
 • اکتشاف، بهره‌برداری و بازاریابی
 • بهبود ساختارها و فرآیندهای مدیریت با اکتشاف و بهره‌برداری
 • قابلیت‌های پویا و دوسوتوانی سازمانی
 • اجزای قابلیت‌های پویا
 • قابلیت‌های پویا و پویایی بازار
 • نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری

تقسیم بندی اکتشاف از روسنکوپف و نرکار

با توجه به کار روسنکوپف و نرکار [1]، اکتشاف را می توان توسط مرز فناوری و گستره مرز سازمانی در چهار نوع طبقه‌بندی کرد 1-محلی [2]2-گسترش مرزهای داخلی [3] 3-گسترش مرزهای خارجی [4] 4-رادیکال [5] همان‌طور که در شکل  زیر نشان داده‌شده است. این چهار نوع از اکتشاف بررسی می‌کند که آیا دانش از خارج و یا داخل سازمان ارائه‌شده است (محور x) و اینکه دانش از تکنولوژی مشابه بهره می‌برد و یا از حوزه‌ای دیگر به‌دست‌آمده است (محور y).

اکتشاف محلی اشاره به استفاده از فناوری‌های مشابه در داخل شرکت دارد که به این معنی است مرزهای سازمانی و تکنولوژیکی در طول این نوع از اکتشاف گسترش نمی‌یابند و تمام فعالیت‌های اکتشافی در داخل زیر واحد فناوری موجود انجام می‌شود. در مقابل، اکتشاف رادیکال بر فناوری‌های و زیر واحدهای فناوری ارائه‌شده از خارج سازمان اشاره دارد و هر دو مرزهای سازمانی و تکنولوژیکی در طول اکتشاف رادیکال گسترش پیدا می‌کند. دو نوع اکتشاف دیگر بین اکتشاف محلی و رادیکال هستند.

انواع اکتشاف منبع: روسنکوپف و نرکار (2001)
انواع اکتشاف منبع: روسنکوپف و نرکار (2001)

اکتشاف به‌صورت گسترش مرزهای داخلی، دانش و فناوری غیر نزدیک و غیرمشابه فناوری‌های مورداستفاده سازمان را که از توسعه داخلی به‌دست‌آمده در سازمان ادغام می‌کند. در این حالت زیر واحدهای فناوری از دانش موجود در دامنه‌های متفاوت و غیرمشابه فناوری استفاده می‌نمایند و قادر به اشتراک گذاشتن دانش در داخل زیر واحد دیگر درون‌سازمانی می‌باشند. در طرف مقابل اکتشاف به‌صورت گسترش مرزهای خارجی، در تضاد باحالت قبلی است. این نوع از اکتشاف دانش نزدیک و شبیه به فناوری‌های مورداستفاده سازمان که از منابع خارجی به‌دست‌آمده را در سازمان ادغام می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، زیر واحدهای فناوری، از دانش دامنه فناوری مشابه خود، ولی به‌دست‌آمده از منابع خارجی استفاده می‌کند. با توجه به مطالعات تجربی روسنکوپف و نرکار (۲۰۰۱)، فقط توسعه داخلی فناوری برای پایدار بودن کافی نیست زیرا نیاز به ادغام توسعه خارجی فناوری نیز برای سازمان‌ها لازم است. علاوه بر این، اکتشاف به‌صورت گسترش مرزهای داخلی، پایین‌ترین تأثیر و اکتشاف به‌صورت گسترش مرزهای خارجی بالاترین تأثیر را بر سازمان خواهد داشت. درنتیجه نقش منابع خارجی و دانش به‌دست‌آمده از آن‌ها بسیار مهم است. در ادامه در مورد برونی‌سازی [6] و استفاده از منابع خارجی مانند اتحادها [7] و برون‌سپاری [8]، به‌عنوان یک‌راه برای رسیدن به دوسوتوانی بحث خواهیم نمود.

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری از روتاارمل و الکساندر

روتاارمل و الکساندر (۲۰۰۹)، نیز برای تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری برحسب اینکه آیا از منابع داخلی یا خارجی استفاده‌شده (محور x) و یا از تکنولوژی جدید یا تکنولوژی موجود استفاده‌شده (محور y) آنها را به چهار دسته طبقه‌بندی می‌نمایند. این چهار نوع عبارت‌اند از بهره‌برداری داخلی [9]، بهره‌برداری خارجی [10]، اکتشاف داخلی [11] و اکتشاف خارجی [12]. همان‌طور که در شکل زیر نشان داده‌شده است بهره‌برداری داخلی تکنولوژی شناخته‌شده را از منابع داخلی ایجاد می‌نماید و در تضاد با اکتشاف خارجی است که به دنبال تولید فناوری‌های جدید از منابع خارجی است. باید توجه داشت به‌منظور اینکه سازمان در بازار رقابتی بماند نیاز به بهره‌برداری کافی از منابع برای بقا فعلی و همچنین قرار دادن به‌اندازه کافی انرژی برای اطمینان از بقا در آینده سازمان است [13]. سازمان برای رسیدن به تعادل بین اکتشاف و بهره‌برداری می‌تواند از منابع خارجی مثل منبع داخلی استفاده نماید.

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری در راستای مرزهای تکنولوژیکی و سازمانی منبع: روتاارمل و الکساندر (2009)
تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری در راستای مرزهای تکنولوژیکی و سازمانی منبع: روتاارمل و الکساندر (2009)

در جمع‌بندی اولیه  می‌توان گفت، اکتشاف و بهره‌برداری همراه با ساختار و فرآیندهای سازمانی مختلف و متناقضی می‌باشد که این امر به‌منظور رسیدن به مزیت رقابتی است. سازمان باید بین اکتشاف و بهره‌برداری تعادل برقرار سازد، ایجاد تعادل بین این دو موضوع متفاوت کار آسانی نیست و چالش‌های اساسی سازمانی برای گروه مدیریت ارشد ایجاد می‌کند. نقش گروه مدیریت ارشد به‌منظور چگونگی غلبه بر چالش‌ها و ترکیب فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری به‌منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق سازمان‌های دوسوتوان بسیار قابل‌توجهی می‌باشد. توصیف نقش گروه مدیریت ارشد اجرایی و چگونگی تأثیر آن را در دوسوتوانی را در ادامه موضوع با جزئیات توضیح خواهیم داد.

پس از تئوری اولیه مارچ که پیشنهاد کرد شرکت نیاز به هر دو فعالیت اکتشاف و بهره‌برداری به‌طور همزمان دارند [14]، محققین برخی مسائل اکتشاف و بهره‌برداری که کاملاً ناهماهنگ از یکدیگر می‌باشند را بررسی نمودند. این مسائل عبارت‌اند از تعامد [15] در مقابل تداوم [16]، دوسوتوانی در مقابل تعادل یک‌جانبه [17] و دوگانگی [18] در مقابل تخصصی سازی [19] [20]. در قسمت بعدی با ما همراه باشید تا به بررسی این موضوعات بپردازیم.


قسمت قبلی قسمت بعدی
اکتشاف در مقابل بهره برداری برخی مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری
تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری
4.75 (95%) 4 رای

پانویس ها و مراجع   [ + ]

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz