10 مدل نوآوری از doblin

ماتریس تاثیر بر بازار و پروسه تکنولوژی

10 مدل نوآوری از doblin

به این مقاله امتیاز دهید.

نوآوری انقلابی در مقابل نوآوری تدریجی
ماتریس تازگی و ایجاد ارزش نوآوری ها