خانه آموخته‌هایی درباره SEO بر اساس آنالیز یک میلیون نتیجه جستجو گوگل وب‌سایت‌ها با نرخ متوسط پرش کاربران کم به‌شدت با رتبه بالاتر گوگل همبستگی دارند.

وب‌سایت‌ها با نرخ متوسط پرش کاربران کم به‌شدت با رتبه بالاتر گوگل همبستگی دارند.

تنوع دامنه اشاره‌گر تأثیر قابل‌توجهی بر روی رتبه سایت دارد.

وب‌سایت‌ها با نرخ متوسط پرش کاربران کم به‌شدت با رتبه بالاتر گوگل همبستگی دارند.

وب‌سایت‌ها با نرخ متوسط پرش کاربران کم به‌شدت با رتبه بالاتر گوگل همبستگی دارند.
به این مقاله امتیاز دهید.

متن لنگر دقیق به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای با رتبه‌بندی گوگل همبستگی دارد