خانه آموخته‌هایی درباره SEO بر اساس آنالیز یک میلیون نتیجه جستجو گوگل تنوع دامنه اشاره‌گر تأثیر قابل‌توجهی بر روی رتبه سایت دارد.

تنوع دامنه اشاره‌گر تأثیر قابل‌توجهی بر روی رتبه سایت دارد.

تنوع دامنه اشاره‌گر تأثیر قابل‌توجهی بر روی رتبه سایت دارد.

تنوع دامنه اشاره‌گر تأثیر قابل‌توجهی بر روی رتبه سایت دارد.

به این مقاله امتیاز دهید.

دامنه با اعتبار بالاتر تمایل به کسب رتبه بهتری در نتایج جستجو گوگل دارند