خانه آموخته‌هایی درباره SEO بر اساس آنالیز یک میلیون نتیجه جستجو گوگل استفاده از حداقل یک تصویر در محتوای به‌طور قابل‌توجهی بر سئو تاثیر می گذارد

استفاده از حداقل یک تصویر در محتوای به‌طور قابل‌توجهی بر سئو تاثیر می گذارد

تنوع دامنه اشاره‌گر تأثیر قابل‌توجهی بر روی رتبه سایت دارد.

استفاده از حداقل یک تصویر در محتوای به‌طور قابل‌توجهی بر سئو تاثیر می گذارد

به این مقاله امتیاز دهید.

صفحه محصول اپل در BestBuy.com که نشان‌دهنده یک صفحه بسیار دور از صفحه معتبر سایت است
استفاده از کلمه کلیدی تگ عنوان هنوز هم همبستگی کمی با رتبه‌بندی دارد