ساختار پیوند کوتاهتر در وردپرس با “post name”

تنوع دامنه اشاره‌گر تأثیر قابل‌توجهی بر روی رتبه سایت دارد.

ساختار پیوند کوتاهتر در وردپرس با “post name”

به این مقاله امتیاز دهید.

استفاده از URL های کوتاه تر همبستگی با رتبه بندی بهتر در گوگل دارد
URL چند کلمه ای