خانه آموخته‌هایی درباره SEO بر اساس آنالیز یک میلیون نتیجه جستجو گوگل استفاده از URL های کوتاه تر همبستگی با رتبه بندی بهتر در گوگل دارد

استفاده از URL های کوتاه تر همبستگی با رتبه بندی بهتر در گوگل دارد

تنوع دامنه اشاره‌گر تأثیر قابل‌توجهی بر روی رتبه سایت دارد.

استفاده از URL های کوتاه تر همبستگی با رتبه بندی بهتر در گوگل دارد

به این مقاله امتیاز دهید.

حضور داده‌های ساخت‌یافته هیچ رابطه‌ای با رتبه‌بندی گوگل
ساختار پیوند کوتاهتر در وردپرس با "post name"