خانه آموخته‌هایی درباره SEO بر اساس آنالیز یک میلیون نتیجه جستجو گوگل حضور داده‌های ساخت‌یافته هیچ رابطه‌ای با رتبه‌بندی گوگل

حضور داده‌های ساخت‌یافته هیچ رابطه‌ای با رتبه‌بندی گوگل

تنوع دامنه اشاره‌گر تأثیر قابل‌توجهی بر روی رتبه سایت دارد.

حضور داده‌های ساخت‌یافته هیچ رابطه‌ای با رتبه‌بندی گوگل

به این مقاله امتیاز دهید.

استفاده از طرحواره ها برای نشان دادن رتبه‌بندی محصولات در سایت تجارت الکترونیک
استفاده از URL های کوتاه تر همبستگی با رتبه بندی بهتر در گوگل دارد