خانه آموخته‌هایی درباره SEO بر اساس آنالیز یک میلیون نتیجه جستجو گوگل استفاده از طرحواره ها برای نشان دادن رتبه‌بندی محصولات در سایت تجارت الکترونیک

استفاده از طرحواره ها برای نشان دادن رتبه‌بندی محصولات در سایت تجارت الکترونیک

تنوع دامنه اشاره‌گر تأثیر قابل‌توجهی بر روی رتبه سایت دارد.

استفاده از طرحواره ها برای نشان دادن رتبه‌بندی محصولات در سایت تجارت الکترونیک

استفاده از طرحواره ها برای نشان دادن رتبه‌بندی محصولات در سایت تجارت الکترونیک
به این مقاله امتیاز دهید.

استفاده از برچسب داده‌ ساختاری برای «جنگ ستارگان» چون منظورتان، فیلم اصلی است نه معنی عمومی آن
حضور داده‌های ساخت‌یافته هیچ رابطه‌ای با رتبه‌بندی گوگل