خانه مارکتینگ تجزیه تحلیل و ادراک مصرف کننده

تجزیه تحلیل و ادراک مصرف کننده

چرا اپل این همه طرفدار دارد: بازاریابی بشارتی چیست؟

بازاریابی بشارتی((Evangelism marketing)) فرم پیشرفته بازاریابی دهان‌به‌دهان((word-of-mouth marketing)) است که در آن شرکت مشتریانی که به‌شدت به یک محصول خاص یا خدمات باور قوی...