خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. کارمندان می‌گویند کارفرمایان به‌اندازه کافی اهمیت برایشان قائل نمی‌شوند.

کارمندان می‌گویند کارفرمایان به‌اندازه کافی اهمیت برایشان قائل نمی‌شوند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

کارمندان می‌گویند کارفرمایان به‌اندازه کافی اهمیت برایشان قائل نمی‌شوند.

به این مقاله امتیاز دهید.

اما زمانی که کارفرمایان برای کارمندان اهمیت قائل می‌شوند و آن‌ها را تشخیص دهند، آن‌ها از شغل خود راضی‌تر هستند.
افراد به‌احتمال‌زیاد در اولین سالگرد استخدام، کار خود را ترک می‌کنند.