خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. راه ساده‌ای برای درک تفاوت بین مایکروسافت و آمازون وجود دارد.

راه ساده‌ای برای درک تفاوت بین مایکروسافت و آمازون وجود دارد.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

راه ساده‌ای برای درک تفاوت بین مایکروسافت و آمازون وجود دارد.

به این مقاله امتیاز دهید.

نابرابری بزرگی بین آمادگی دیجیتالی کشورها وجود دارد.
اگر در کودکی ریاضیاتتان خیلی خوب بوده، عامل تعیین‌کننده تعداد اختراع‌هایی که ثبت خواهید کرد، ثروت والدینتان خواهد بود.