خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. در اقتصاد امریکا بین بهره‌وری و درآمد جدایی بزرگ داده است.

در اقتصاد امریکا بین بهره‌وری و درآمد جدایی بزرگ داده است.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

در اقتصاد امریکا بین بهره‌وری و درآمد جدایی بزرگ داده است.

به این مقاله امتیاز دهید.

در آغاز استخدام، مردان و زنان در مورد رسیدن به رده‌های بالای شغلی اعتمادبه‌نفس یکسانی دارند. دو سال بعد، اما همه‌چیز را تغییر می‌کند.
شما می‌توانید از جلسات بی‌فایده با پرسیدن سؤالات زیر دوری‌کنید.