خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. شما می‌توانید از جلسات بی‌فایده با پرسیدن سؤالات زیر دوری‌کنید.

شما می‌توانید از جلسات بی‌فایده با پرسیدن سؤالات زیر دوری‌کنید.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

شما می‌توانید از جلسات بی‌فایده با پرسیدن سؤالات زیر دوری‌کنید.

به این مقاله امتیاز دهید.

در اقتصاد امریکا بین بهره‌وری و درآمد جدایی بزرگ داده است.
نیمی از زنان سیاه و لاتین که در زمینه‌های STEM فعالیت دارند با منشی و یا سرایدار اشتباه گرفته شدند.