خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. نابرابری بزرگی بین آمادگی دیجیتالی کشورها وجود دارد.

نابرابری بزرگی بین آمادگی دیجیتالی کشورها وجود دارد.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

نابرابری بزرگی بین آمادگی دیجیتالی کشورها وجود دارد.

به این مقاله امتیاز دهید.

نیمی از زنان سیاه و لاتین که در زمینه‌های STEM فعالیت دارند با منشی و یا سرایدار اشتباه گرفته شدند.
راه ساده‌ای برای درک تفاوت بین مایکروسافت و آمازون وجود دارد.