خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. گزینه‌های استراتژی بسیار زیادی هم‌اکنون وجود دارد.

گزینه‌های استراتژی بسیار زیادی هم‌اکنون وجود دارد.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

گزینه‌های استراتژی بسیار زیادی هم‌اکنون وجود دارد.

گزینه‌های استراتژی بسیار زیادی هم‌اکنون وجود دارد.
به این مقاله امتیاز دهید.

مردم زمانی که صدای شما را می‌شنوند فکر می‌کنند که شما باهوش هستید.
اما زمانی که کارفرمایان برای کارمندان اهمیت قائل می‌شوند و آن‌ها را تشخیص دهند، آن‌ها از شغل خود راضی‌تر هستند.