خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. مردم زمانی که صدای شما را می‌شنوند فکر می‌کنند که شما باهوش هستید.

مردم زمانی که صدای شما را می‌شنوند فکر می‌کنند که شما باهوش هستید.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

مردم زمانی که صدای شما را می‌شنوند فکر می‌کنند که شما باهوش هستید.

مردم زمانی که صدای شما را می‌شنوند فکر می‌کنند که شما باهوش هستید.
به این مقاله امتیاز دهید.

گزینه‌های استراتژی بسیار زیادی هم‌اکنون وجود دارد.