خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. درآمد شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از مناطق خارج از ایالات‌متحده و اروپا حاصل می‌شود.

درآمد شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از مناطق خارج از ایالات‌متحده و اروپا حاصل می‌شود.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

درآمد شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از مناطق خارج از ایالات‌متحده و اروپا حاصل می‌شود.

درآمد شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از مناطق خارج از ایالات‌متحده و اروپا حاصل می‌شود.
به این مقاله امتیاز دهید.

آمریکایی‌ها دیگر مثل ایام قدیم به تعطیلات نمی‌روند.