خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. اکثر مردم هیچ ایده در مورد اینکه آیا دستمزد آن‌ها منصفانه است یا نه ندارند.

اکثر مردم هیچ ایده در مورد اینکه آیا دستمزد آن‌ها منصفانه است یا نه ندارند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

اکثر مردم هیچ ایده در مورد اینکه آیا دستمزد آن‌ها منصفانه است یا نه ندارند.

به این مقاله امتیاز دهید.

زمانی که شما سعی می‌کنید به گروه چیزی بفروشید، این اتفاق می‌افتد.
AB InBev با به دست آوردن SABMiller، به تنها تولیدکننده جریان اصلی برندهای آبجو تبدیل شد.