خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. روبات‌ها با توجه به آنکه آیا آن‌ها انسان‌نما هستند یا نه می‌تواند تهدیدکننده یا دوستانه باشند.

روبات‌ها با توجه به آنکه آیا آن‌ها انسان‌نما هستند یا نه می‌تواند تهدیدکننده یا دوستانه باشند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

روبات‌ها با توجه به آنکه آیا آن‌ها انسان‌نما هستند یا نه می‌تواند تهدیدکننده یا دوستانه باشند.

روبات‌ها با توجه به آنکه آیا آن‌ها انسان‌نما هستند یا نه می‌تواند تهدیدکننده یا دوستانه باشند.
به این مقاله امتیاز دهید.

شما قانع‌کننده‌تر ازآنچه فکر می‌کنید هستید.
زمانی که شما سعی می‌کنید به گروه چیزی بفروشید، این اتفاق می‌افتد.