خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. آمریکایی‌ها دیگر مثل ایام قدیم به تعطیلات نمی‌روند.

آمریکایی‌ها دیگر مثل ایام قدیم به تعطیلات نمی‌روند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

آمریکایی‌ها دیگر مثل ایام قدیم به تعطیلات نمی‌روند.

آمریکایی‌ها دیگر مثل ایام قدیم به تعطیلات نمی‌روند.
به این مقاله امتیاز دهید.

امروزه به‌سختی تلاش می‌کنیم تا تبلیغات آنلاین سایت به سایت ما را دنبال نکنند.
درآمد شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از مناطق خارج از ایالات‌متحده و اروپا حاصل می‌شود.