خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. AB InBev با به دست آوردن SABMiller، به تنها تولیدکننده جریان اصلی برندهای آبجو تبدیل شد.

AB InBev با به دست آوردن SABMiller، به تنها تولیدکننده جریان اصلی برندهای آبجو تبدیل شد.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

AB InBev با به دست آوردن SABMiller، به تنها تولیدکننده جریان اصلی برندهای آبجو تبدیل شد.

به این مقاله امتیاز دهید.

اکثر مردم هیچ ایده در مورد اینکه آیا دستمزد آن‌ها منصفانه است یا نه ندارند.