خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. هرچقدر مدیران خود را دست‌کم گیرند، بیشتر دیگران آن‌ها را به‌عنوان رهبر می‌شناسند.

هرچقدر مدیران خود را دست‌کم گیرند، بیشتر دیگران آن‌ها را به‌عنوان رهبر می‌شناسند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

هرچقدر مدیران خود را دست‌کم گیرند، بیشتر دیگران آن‌ها را به‌عنوان رهبر می‌شناسند.

به این مقاله امتیاز دهید.

مهارت‌های ریاضی شما ممکن است در بازار کار امروز زیاد مهم نباشد.
امروزه به‌سختی تلاش می‌کنیم تا تبلیغات آنلاین سایت به سایت ما را دنبال نکنند.