خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. مهارت‌های ریاضی شما ممکن است در بازار کار امروز زیاد مهم نباشد.

مهارت‌های ریاضی شما ممکن است در بازار کار امروز زیاد مهم نباشد.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

مهارت‌های ریاضی شما ممکن است در بازار کار امروز زیاد مهم نباشد.

به این مقاله امتیاز دهید.

یک‌راه ساده برای اینکه بفهمید شما چه نوع متفکری هستید.
هرچقدر مدیران خود را دست‌کم گیرند، بیشتر دیگران آن‌ها را به‌عنوان رهبر می‌شناسند.