خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. یک‌راه ساده برای اینکه بفهمید شما چه نوع متفکری هستید.

یک‌راه ساده برای اینکه بفهمید شما چه نوع متفکری هستید.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

یک‌راه ساده برای اینکه بفهمید شما چه نوع متفکری هستید.

به این مقاله امتیاز دهید.

اگر در کودکی ریاضیاتتان خیلی خوب بوده، عامل تعیین‌کننده تعداد اختراع‌هایی که ثبت خواهید کرد، ثروت والدینتان خواهد بود.
مهارت‌های ریاضی شما ممکن است در بازار کار امروز زیاد مهم نباشد.