خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. اگر در کودکی ریاضیاتتان خیلی خوب بوده، عامل تعیین‌کننده تعداد اختراع‌هایی که ثبت خواهید کرد، ثروت والدینتان خواهد بود.

اگر در کودکی ریاضیاتتان خیلی خوب بوده، عامل تعیین‌کننده تعداد اختراع‌هایی که ثبت خواهید کرد، ثروت والدینتان خواهد بود.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

اگر در کودکی ریاضیاتتان خیلی خوب بوده، عامل تعیین‌کننده تعداد اختراع‌هایی که ثبت خواهید کرد، ثروت والدینتان خواهد بود.

به این مقاله امتیاز دهید.

راه ساده‌ای برای درک تفاوت بین مایکروسافت و آمازون وجود دارد.
یک‌راه ساده برای اینکه بفهمید شما چه نوع متفکری هستید.