خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. شما قانع‌کننده‌تر ازآنچه فکر می‌کنید هستید.

شما قانع‌کننده‌تر ازآنچه فکر می‌کنید هستید.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

شما قانع‌کننده‌تر ازآنچه فکر می‌کنید هستید.

به این مقاله امتیاز دهید.

افراد به‌احتمال‌زیاد در اولین سالگرد استخدام، کار خود را ترک می‌کنند.
روبات‌ها با توجه به آنکه آیا آن‌ها انسان‌نما هستند یا نه می‌تواند تهدیدکننده یا دوستانه باشند.