خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. افراد به‌احتمال‌زیاد در اولین سالگرد استخدام، کار خود را ترک می‌کنند.

افراد به‌احتمال‌زیاد در اولین سالگرد استخدام، کار خود را ترک می‌کنند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

افراد به‌احتمال‌زیاد در اولین سالگرد استخدام، کار خود را ترک می‌کنند.

افراد به‌احتمال‌زیاد در اولین سالگرد استخدام، کار خود را ترک می‌کنند.
به این مقاله امتیاز دهید.

کارمندان می‌گویند کارفرمایان به‌اندازه کافی اهمیت برایشان قائل نمی‌شوند.
شما قانع‌کننده‌تر ازآنچه فکر می‌کنید هستید.