خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. نیمی از زنان سیاه و لاتین که در زمینه‌های STEM فعالیت دارند با منشی و یا سرایدار اشتباه گرفته شدند.

نیمی از زنان سیاه و لاتین که در زمینه‌های STEM فعالیت دارند با منشی و یا سرایدار اشتباه گرفته شدند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

نیمی از زنان سیاه و لاتین که در زمینه‌های STEM فعالیت دارند با منشی و یا سرایدار اشتباه گرفته شدند.

به این مقاله امتیاز دهید.

شما می‌توانید از جلسات بی‌فایده با پرسیدن سؤالات زیر دوری‌کنید.
نابرابری بزرگی بین آمادگی دیجیتالی کشورها وجود دارد.