در این بخش از هارمه اینفوگرافی به بررسی 25 نمودار و گرافیک در مورد آموخته‌های مدیریتی سال 2015 می‌پردازیم.

برای استفاده یا تعمیم هر تحقیق و نتیجه‌گیری حواستان باشد که بایست به زمان و زمینه (کانتکس) تحقیق و سوژه خود توجه داشته باشید. این نتایج در امریکا و در سال ۲۰۱۵ به‌دست‌آمده است.

۱. مدیران اجرائی کمتری این روزها دیگر اخراج می‌شوند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.
مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

۲. اگر شما نیاز به آرامش قبل از سخنرانی یا ارائه دارید، با خودتان به‌صورت سوم شخص صحبت کنید.

اگر شما نیاز به آرامش قبل از سخنرانی یا ارائه دارید، با خودتان به‌صورت سوم شخص صحبت کنید.
اگر شما نیاز به آرامش قبل از سخنرانی یا ارائه دارید، با خودتان به‌صورت سوم شخص صحبت کنید.

۳. در آغاز استخدام، مردان و زنان در مورد رسیدن به رده‌های بالای شغلی اعتمادبه‌نفس یکسانی دارند. دو سال بعد، اما همه‌چیز را تغییر می‌کند.

در آغاز استخدام، مردان و زنان در مورد رسیدن به رده‌های بالای شغلی اعتمادبه‌نفس یکسانی دارند. دو سال بعد، اما همه‌چیز را تغییر می‌کند.
در آغاز استخدام، مردان و زنان در مورد رسیدن به رده‌های بالای شغلی اعتمادبه‌نفس یکسانی دارند. دو سال بعد، اما همه‌چیز را تغییر می‌کند.

 

۴. نابرابری بزرگی بین آمادگی دیجیتالی کشورها وجود دارد.

نابرابری بزرگی بین آمادگی دیجیتالی کشورها وجود دارد.
نابرابری بزرگی بین آمادگی دیجیتالی کشورها وجود دارد.

 

۵. شما می‌توانید از جلسات بی‌فایده با پرسیدن سؤالات زیر دوری‌کنید.

شما می‌توانید از جلسات بی‌فایده با پرسیدن سؤالات زیر دوری‌کنید.
شما می‌توانید از جلسات بی‌فایده با پرسیدن سؤالات زیر دوری‌کنید.

 

۶. در اقتصاد امریکا بین بهره‌وری و درآمد جدایی بزرگ رخ داده است.

در اقتصاد امریکا بین بهره‌وری و درآمد جدایی بزرگ داده است.
در اقتصاد امریکا بین بهره‌وری و درآمد جدایی بزرگ داده است.

۷. نیمی از زنان سیاه و لاتین که در زمینه‌های STEM[1] فعالیت دارند با منشی و یا سرایدار اشتباه گرفته شدند.

نیمی از زنان سیاه و لاتین که در زمینه‌های STEM فعالیت دارند با منشی و یا سرایدار اشتباه گرفته شدند.
نیمی از زنان سیاه و لاتین که در زمینه‌های STEM فعالیت دارند با منشی و یا سرایدار اشتباه گرفته شدند.

 

۸. راه ساده‌ای برای درک تفاوت بین مایکروسافت و آمازون وجود دارد.

راه ساده‌ای برای درک تفاوت بین مایکروسافت و آمازون وجود دارد.
راه ساده‌ای برای درک تفاوت بین مایکروسافت و آمازون وجود دارد.

 

۹. کارمندان می‌گویند کارفرمایان به‌اندازه کافی اهمیت برایشان قائل نمی‌شوند.

کارمندان می‌گویند کارفرمایان به‌اندازه کافی اهمیت برایشان قائل نمی‌شوند.
کارمندان می‌گویند کارفرمایان به‌اندازه کافی اهمیت برایشان قائل نمی‌شوند.

 

۱۰. اما زمانی که کارفرمایان برای کارمندان اهمیت قائل می‌شوند و آن‌ها را تشخیص دهند، آن‌ها از شغل خود راضی‌تر هستند.

اما زمانی که کارفرمایان برای کارمندان اهمیت قائل می‌شوند و آن‌ها را تشخیص دهند، آن‌ها از شغل خود راضی‌تر هستند.
اما زمانی که کارفرمایان برای کارمندان اهمیت قائل می‌شوند و آن‌ها را تشخیص دهند، آن‌ها از شغل خود راضی‌تر هستند.

 

۱۱. افراد به‌احتمال‌زیاد در اولین سالگرد استخدام، کار خود را ترک می‌کنند.

افراد به‌احتمال‌زیاد در اولین سالگرد استخدام، کار خود را ترک می‌کنند.
افراد به‌احتمال‌زیاد در اولین سالگرد استخدام، کار خود را ترک می‌کنند.

 

۱۲. شما قانع‌کننده‌تر ازآنچه فکر می‌کنید هستید.

شما قانع‌کننده‌تر ازآنچه فکر می‌کنید هستید.
شما قانع‌کننده‌تر ازآنچه فکر می‌کنید هستید.

 

۱۳. اگر در کودکی ریاضیاتتان خیلی خوب بوده، عامل تعیین‌کننده تعداد اختراع‌هایی که ثبت خواهید کرد، ثروت والدینتان خواهد بود.

اگر در کودکی ریاضیاتتان خیلی خوب بوده، عامل تعیین‌کننده تعداد اختراع‌هایی که ثبت خواهید کرد، ثروت والدینتان خواهد بود.
اگر در کودکی ریاضیاتتان خیلی خوب بوده، عامل تعیین‌کننده تعداد اختراع‌هایی که ثبت خواهید کرد، ثروت والدینتان خواهد بود.

 

۱۴. یک‌راه ساده برای اینکه بفهمید شما چه نوع متفکری هستید.

یک‌راه ساده برای اینکه بفهمید شما چه نوع متفکری هستید.
یک‌راه ساده برای اینکه بفهمید شما چه نوع متفکری هستید.

 

۱۵. مهارت‌های ریاضی شما ممکن است در بازار کار امروز زیاد مهم نباشد.

مهارت‌های ریاضی شما ممکن است در بازار کار امروز زیاد مهم نباشد.
مهارت‌های ریاضی شما ممکن است در بازار کار امروز زیاد مهم نباشد.

 

۱۶. هرچقدر مدیران خود را دست‌کم گیرند، بیشتر دیگران آن‌ها را به‌عنوان رهبر می‌شناسند.

هرچقدر مدیران خود را دست‌کم گیرند، بیشتر دیگران آن‌ها را به‌عنوان رهبر می‌شناسند.
هرچقدر مدیران خود را دست‌کم گیرند، بیشتر دیگران آن‌ها را به‌عنوان رهبر می‌شناسند.

 

۱۷. امروزه به‌سختی تلاش می‌کنیم تا تبلیغات آنلاین دست از سر ما بردارد.

امروزه به‌سختی تلاش می‌کنیم تا تبلیغات آنلاین سایت به سایت ما را دنبال نکنند.
امروزه به‌سختی تلاش می‌کنیم تا تبلیغات آنلاین سایت به سایت ما را دنبال نکنند.

 

۱۸. AB InBev با به دست آوردن SABMiller، به تنها تولیدکننده جریان اصلی برندهای آبجو تبدیل شد.

AB InBev با به دست آوردن SABMiller، به تنها تولیدکننده جریان اصلی برندهای آبجو تبدیل شد.
AB InBev با به دست آوردن SABMiller، به تنها تولیدکننده جریان اصلی برندهای آبجو تبدیل شد.

 

۱۹. آمریکایی‌ها دیگر مثل ایام قدیم به تعطیلات نمی‌روند.

آمریکایی‌ها دیگر مثل ایام قدیم به تعطیلات نمی‌روند.
آمریکایی‌ها دیگر مثل ایام قدیم به تعطیلات نمی‌روند.

 

۲۰. روبات‌ها با توجه به آنکه آیا آن‌ها انسان‌نما هستند یا نه می‌تواند تهدیدکننده یا دوستانه باشند.

روبات‌ها با توجه به آنکه آیا آن‌ها انسان‌نما هستند یا نه می‌تواند تهدیدکننده یا دوستانه باشند.
روبات‌ها با توجه به آنکه آیا آن‌ها انسان‌نما هستند یا نه می‌تواند تهدیدکننده یا دوستانه باشند.

 

۲۱. زمانی که شما سعی می‌کنید به گروه چیزی بفروشید، این اتفاق می‌افتد.

زمانی که شما سعی می‌کنید به گروه چیزی بفروشید، این اتفاق می‌افتد.
زمانی که شما سعی می‌کنید به گروه چیزی بفروشید، این اتفاق می‌افتد.

 

۲۲. اکثر مردم هیچ ایده در مورد اینکه آیا دستمزد آن‌ها منصفانه است یا نه ندارند.

اکثر مردم هیچ ایده در مورد اینکه آیا دستمزد آن‌ها منصفانه است یا نه ندارند.
اکثر مردم هیچ ایده در مورد اینکه آیا دستمزد آن‌ها منصفانه است یا نه ندارند.

 

۲۳. درآمد شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از مناطق خارج از ایالات‌متحده و اروپا حاصل می‌شود.

درآمد شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از مناطق خارج از ایالات‌متحده و اروپا حاصل می‌شود.
درآمد شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از مناطق خارج از ایالات‌متحده و اروپا حاصل می‌شود.

 

۲۴. مردم زمانی که صدای شما را می‌شنوند فکر می‌کنند که شما باهوش هستید.

مردم زمانی که صدای شما را می‌شنوند فکر می‌کنند که شما باهوش هستید.
مردم زمانی که صدای شما را می‌شنوند فکر می‌کنند که شما باهوش هستید.

 

۲۵. چارچوب استراتژی بسیار زیادی هم‌اکنون وجود دارد.

گزینه‌های استراتژی بسیار زیادی هم‌اکنون وجود دارد.
گزینه‌های استراتژی بسیار زیادی هم‌اکنون وجود دارد.

 

25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم.
5 (100%) 1 رای

پانویس ها و مراجع   [ + ]

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz