خانه خلاقیت

خلاقیت

آیا واقعاً نباید از ایده استارتاپ های موفق کپی برداری کرد؟

تحلیل خبر روز: آیا واقعاً نباید از استارتاپ های موفق کپی برداری کرد؟

شکل گیری و رشد قارچی استارتاپ های مشابه، منحصر به یک منطقه یا کشور خاص مثل کشور ما نیست. تقریباً در اکثر زیست بوم‌های...