خانه کتاب ها

کتاب ها

سیرز -1960 معضل نوآوران

کتاب معضل نوآور بخش اول – صنعت خرده فروشی

جابز معتقد بود کانیبالیسم یک بخش موردنیاز پیشرفت است و آن را از پروفسور بخش تجارت دانشگاه هاروارد، کریستنسن و کتاب معضل نوآوران فهمید. این کتاب...
کتاب معضل نوآوران innovator dilemma

کتاب معضل نوآور

در این بخش دنباله‌دار استراتژی به بررسی کتاب معضل نوآور نوشته کلایتون کریستنسن خواهیم پرداخت. امیدوارم که با نظرات شما همراهان بتوانیم نکاتی برای بهبود کسب‌وکار...